Wróć
Rezerwat Las Mariański
GPS: 53.155564434141944,18.21830771077816
Rezerwat ten powstał ze względu na wysokie walory krajobrazowe, liczne źródła i dobrze zachowany fragment starego drzewostanu liściastego. Jego prawie połowa znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 Solecka Dolina Wisły (PLH040003). Nazwa rezerwatu pochodzi od eksploatacji źródła zasobnego w wodę alkaliczną, do dziś zwanego „Źródłem Marii”.  (https://parki.kujawsko-pomorskie.pl/zpkndw/ochrona-przyrody/rezerwaty-przyrody/2124-las-marianski)
Zdjęcie Rezerwat Las Mariański

Powiązane trasy:

1 | Chełmno
2 | Chełmża

Mapa