Wróć
Zabytkowa Chata Mennonicka
GPS: 53.32144177997184,18.316402784041674
Chata to przykład zabudowań gospodarczych olęderskich osadników, którzy od XVI w . byli znaczącą grupą mieszkańców tych terenów. Zadziwia konstrukcją i praktycznymi rozwiązaniami urządzeń gospodarskich. obok odrestaurowana suszarnia owoców. Obiektem zarządza Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą (wizerunek chaty jest logo instytucji). Obok działa gospodarstwo agroturystyczne U Mennonity. Na terenie przyległym do chaty odbywa się organizowany min. przez Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły i Zespół Parków Krajobrazoywch Nad Dolną Wisłą Weekend Mennonicki impreza prezentująca kulturę mennonicką, stroje, potrawy i zwyczaje.
Zdjęcie Zabytkowa Chata MennonickaZdjęcie Zabytkowa Chata Mennonicka

Powiązane trasy:

1 | Chełmno

Mapa